Nieuws

 Gezocht dirigent


Wie zijn wij:

Gospelkoor Risja uit Hengelo is opgericht 1988 en telt momenteel ongeveer 22 leden. Risja is Hebreeuws en betekent “de liefde van Jahweh(God)” Risja heeft een eigen band. Het repertoire is voornamelijk Engelstalig en bestaat uit een mix van traditionals, hymns, ballads en (slow)gospelrock.

Iedereen vanaf 15 jaar is welkom als nieuw lid van Risja.


Doelstelling van het koor:

Wij verwachten van de dirigent alsook van onze leden dat zij persoonlijk geloven in wat wij in één van onze liederen zingen, namelijk dat “God de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enig geboren zoon (Jezus Christus!) gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven zal hebben (Johannnes 3:16)” Als je dit gelooft dan kan je volmondig achter onze doelstelling staan.


Bestuur, commissies en dirigent:

De dirigent maakt in beginsel geen deel uit van het bestuur maar heeft in voorkomende gevallen een adviserende stem. Op voordracht van de muziekcommissie beoordeeld de dirigent of een nummer uitvoerbaar is voor koor en band. Op deze manier vormt zich het repertoire.


Repetities:

Gospelkoor Risja repeteert elke donderdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de achterzaal van kerkgebouw “God is Liefde” aan de Marskant 35 te Hengelo.


Wat verwachten wij van een nieuwe dirigent:

▪          dat hij/zij persoonlijk kan instemmen met de doelstelling van Gospelkoor Risja;

▪          dat hij/zij feeling en affiniteit heeft met het repertoire;

▪          dat hij/zij beschikt over de vaardigheid om nieuwe liederen te beoordelen op geschiktheid voor koor en band;

▪          dat hij/zij beschikt over de vaardigheid om nieuwe liederen aan te leren en het repertoire te onderhouden;

▪          dat hij/zij enthousiast is om er voor te gaan!

▪          dat hij/zij piano kan spelen


Interesse?

 

Spreekt het bovenstaande je aan of geeft het een en ander aanleiding tot het stellen van vragen, neem dan contact op met onze voorzitter: Harm Berends 06-45494663 of per e-mail harm@floorfix.nl